The Great Zoltar

Komt dat zien! Komt dat zien! De grote Zoltar voorspelt uw toekomst. Ziet deze er rooskleurig uit of hangen er donkere wolken boven uw hoofd? Een ouderwetse kermiskast roept veel vragen en nieuwsgierigheid op… gooi de gouden munt in de muntproever en het gordijntje gaat open… de grote Zoltar verschijnt! Een hilarische act gebaseerd op de bekende fortune teller machines zoals deze in pretparken en speelhallen te zien zijn. Een kermisklant spreekt u aan, durft u uw toekomst te laten voorspellen door de grote Zoltar? Probeer het maar... De Grote Zoltar zal worden gespeeld door 2 acteurs. De imposante kermiskast is 2,30 hoog en bevat licht en geluid.

Come and see! Come and see that! The great Zoltar predicts your future. Does it look rosy or are there dark clouds hanging over your head? An old-fashioned fairground cabinet raises lots of questions and curiosity... throw the gold coin into the coin tester and the curtain opens... the great Zoltar appears! A hilarious act based on the well-known fortune teller machines as seen in amusement parks and arcades. A fairground customer speaks to you, do you dare have your future predicted by the great Zoltar? Try it... The Great Zoltar will be played by 2 actors. The imposing fairground cabinet is 2.30 high and includes light and sound.

WIL JIJ JOUW PROJECT BESPREKEN

    CONTACT