Living Statue The Magician

Beroemd in de jaren 30, vereeuwigd in oxiderend koper prijkt de beroemde Magician op zijn sokkel. Kijkend over zijn publiek zal hij proberen nog éénmaal zijn beroemde act te vertonen, maar is zijn talent in al die jaren niet wat vastgeroest…?
Dit komisch levend standbeeld zal uw bezoekers ''betoveren''.

Famous in the 1930s, immortalised in oxidised copper, the famous Magician stands on his pedestal. Looking over his audience, he will try one more time to perform his famous act, but hasn't his talent become a bit fixed in all these years...?
This comical living statue will ''enchant'' your visitors.

WIL JIJ JOUW PROJECT BESPREKEN

    CONTACT